شناسه پست: 1998
بازدید: 324

.
✅ ورق های ایزوگام باید باهم ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر همپوشانی داشته باشند.

✅ هیچ درز بازی زیر ایزوگام وجود نداشته باشد. مثلا در محل اتصال ایزوگام ها به همدیگر هیچ درزی نباشد و کاملا به هم چسبیده باشند.

✅ مقدار پیشروی ایزوگام روی زمین رعایت شده باشد. (۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر)

✅ روی ایزوگام را بررسی کنید تا تمام قسمت های آن به کف چسبیده باشد و اصطلاحا طبله نکرده باشد.

✅ یک سطل آب روی ایزوگام بریزید و شیب آن را چک کنید. شیب ایزوگام اگر درست اجرا شده باشد، اصلا نباید آب روی آن بماند.