شناسه پست: 1980
بازدید: 608

📕📒📗آیا خاموتها در تیرها را می توان با خم نود درجه اجرا نمود؟
پاسخ به اینصورت هستش که اگر خاموت تیر به منظور جلوگیری از پیچش در تیر قرار داده شده باشد به شرط اینکه که در یک سمت تیر دال سقف قرار داشته باشد می توان خاموت تیر را خم نود درجه زد و تمام خمها را به سمت سقف قرار داد. دو نکته گفته شده شرط اصلی انجام اینکار می باشد.

📌مطابق این بند از مبحث نهم مقررات ملی ویرایش سال 99 در صورتی که در یک سمت عضو خمشی دال قرار گرفته باشد ( به دلیل تامین محصور شدگی) می توان تمام های خم 90 درجه را در سمت دال قرار داد.

✍🏻 پرسش و پاسخ : فرق بین خاموت لرزه ای و خاموت استاندارد چیه؟
📕📒📗پاسخ : در کل ما موضوعی بنام خاموت لرزه ای یا خاموت استاندارد نداریم آنچه که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از آن بحث گردیده است قلاب استاندارد و قلاب لرزه ای است.

✍🏻 ادامه : اکنون سوال این است که فرق بین قلاب های استاندارد و لرزه ای چیست؟ در کل تمامی قلاب ها برای میلگردهای طولی و عرضی مطابق با جدول های 9-21-1 و 9-21-2 استاندارد هستند مگر اینکه تحت شرایطی این قلاب ها به صورت لرزه ای باشند بعنوان مثال برای ستون های با شکل پذیری زیاد حتما تاکید گردیده است که می بایست از قلاب لرزه ای استفاده گردد

📌 تعریف قلاب لرزه ای مطابق با بند 9-21-2-2-4 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

✍🏻 جالب اینجاست که تعریف قلاب لرزه ای مشابه قلاب استاندارد با خم 135 درجه می باشد. پس در حقیقت قلاب لرزه ای نوعی قلاب استاندارد محسوب می گردد که می بایست در شرایط شکل پذیری زیاد با خم 135 درجه اجرا گردد.

📌حال سوال اینجاست که آیا قلاب های دوخت و یا سنجاقی ها لرزه ای به حساب می آیند یا خیر؟